Skip to main content

Villkor

ANSVARIG UTHYRARE

Mikael Granath
Strömsholm Ängen 2
734 94 STRÖMSHOLM 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-684 98 21

VÅRA SKYLDIGHETER

  • Du får en bekräftelse via e-post på en gång när du har gjort din bokning. I mailet finns uppgifter om var du hittar nyckeln.
  • Att lägenheten stämmer överens med beskrivningen.
  • Att du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
  • Du får disponera Lägenheten från kl 15.00 avtalad ankomstdag till kl 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats.
  • Om du inte är nöjd med Lägenheten så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.

NÄR BLIR BOKNINGEN BINDANDE?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart bokningen är bekräftad.

NÄR SKALL BETALNING SKE?

I slutet av bokningsprocessen kommer du till PayPal som är en säker betalningstjänst. Du kan välja mellan att betala med kort eller använda ditt PayPal-konto, om du har ett sådant.

VAD HÄNDER OM INTE BETALNING GÖRS?

Om du inte betalar inom 20 minuter blir din bokning inte genomförd.

VAD GÄLLER VID AVBOKNING?

Du kan avboka skriftligen till oss via kontaktformuläret på hemsidan. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen och vi betalar tillbaka dina pengar via Swish, eller till ett kontonummer som du anger till oss.
 

OM DET HÄNDER DIG NÅGOT

Under vissa omständigheter återbetalar vi hela hyran. Dessa omständigheter är:

  1. Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj. medresenär eller husdjur.
  2. Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
  3. Någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad.

Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget bör sändas till oss så snart som möjligt, helst inom en vecka från avbokningsdagen.

DINA RÄTTIGHETER

Om vi inte tillhandahåller lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss och ersätta dig för dina styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av lägenheten.

I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ned hyran.

Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.

Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen.

DINA SKYLDIGHETER

Du måste vårda lägenheten väl och lämna den i samma skick som den var i när när du kom. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på lägenheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Om något blir förstört måste du meddela oss detta och eventuellt ersätta det som blivit förstört.

Du får inte använda lägenheten till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i lägenheten eller på tomten, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste städa ordentligt före avresan. Om du missar detta kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Städning innebär avtorkning av bänkar och bord, dammsugning och våttorkning av golv, tömning av sopor i kök och badrum (soptunna finns vid parkeringen), samt rengörning av toalett och handfat. Du kan slippa städa genom köpa till städning för 400 kr vid bokningen, men det gäller dock att det inte är mer att städa än vad som anses normalt. Vi avgör detta och om vi anser att det är mer att städa än vad som anses normalt, tar vi ut 1500 kr för städningen.

KRIG, NATURKATASTROFER, STREJKER M.M.

Både du och vi har rätt att träda ifrån hyresavtalet om lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av lägenheten.

OM VI INTE KOMMER ÖVERENS

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig. Adressen är: Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se)